Публікації науковців НаУКМА у Scopus та Web of Science

В розділі представлено за хронологічним принципом інформацію про публікації наукових, науково-педагогічних працівників та співробітників НаУКМА, у виданнях, що індексуються у Web of Science Core Collection та Scopus, та афілюють НаУКМА.