Користувачу

Інтелектуальна власність

Всесвітня організація інтелектуальної власності або ВОІВ (англ. World Intellectual Property Organization, WIPO) - глобальна платформа з послуг, політики, інформації та співробітництва в галузі інтелектуальної власності, вказує, що: інтелектуальна власність стосується інтелектуальних творів, таких як винаходи; літературно-мистецькі твори; конструкції; а також - символи, імена та зображення, що використовуються в комерції. Інтелектуальна власність захищена законодавством патентами, товарними знаками, промисловим зразком, авторським правом та суміжними правами, які дозволяють людям отримувати визнання або фінансову вигоду від того, що вони винаходять або створюють. Досягаючи правильного балансу між інтересами новаторів та ширшим суспільним інтересом, система інтелектуальної власності має на меті створити середовище, в якому творчість та інновації можуть процвітати.

Важливість захисту інтелектуальної власності вперше була визнана Паризькою конвенцією про захист промислової власності 1883 року, відомою як "Паризька конвенція", та Бернською конвенцією про захист літературних і художніх творів 1886 р., Відомою як "Бернська конвенція".

Інтелектуальна власність:

- Промислова власність: патенти, торгові знаки, індустріальний дизайн, географічна назва.

- Авторське право: Література, фільм, музика, твір мистецтва, архітектурний дизайн.

Всесвітня організація інтелектуальної власності або ВОІВ (англ. World Intellectual Property Organization, WIPO) заявляє, що правами інтелектуальної власності захищаються: літературні, художні та наукові праці; виступи артистів-виконавців; подкасти та передачі; винаходи у всіх сферах людських знань; наукові відкриття; промислові зразки; торгові марки, знаки та комерційні найменування та позначення.

Відмінність промислової власності від авторського права полягає в принциповій різниці між винаходами та літературними чи художніми творами.

У своєму документі «Розуміння авторських прав та суміжні права» Всесвітня організація інтелектуальної власності виклала наступні пояснення та важливі принципи щодо «авторського права»:

- Авторське право стосується літературних та мистецьких творів, таких як книги, статті, музика, картини та скульптури, фільми та роботи на основі технологій (такі як комп’ютерні програми та електронні бази даних).

На відміну від захисту винаходів, законодавство про авторські права та пов'язане з ним поняття суміжних або сусідніх прав захищає лише форму вираження ідей, а не самі ідеї. Роботи, захищені авторським правом, є творчими щодо вибору та розташування засобів вираження, таких як слова, музичні ноти, кольори та форми. Авторські права захищають власника виключних прав власності від тих, хто копіює чи іншим чином приймає та використовує ту форму, в якій було виражено оригінальний твір.

Авторські права захищають два типи прав. Економічні права дозволяють власникам прав отримувати фінансову винагороду за використання своїх робіт іншими. Моральні права дозволяють авторам та творцям вчинити певні дії, щоб зберегти та захистити зв’язок зі своєю роботою. Автор або творець може бути власником економічних прав або ці права можуть бути передані одному або декільком власникам авторських прав. Багато країн не допускають передачі моральних прав.

Економічні права охоплюють дозвіл чи заборону відтворення твору в різних формах, таких як друковані видання чи звукозаписи; розповсюдження примірників твору; публічне виконання твору; мовлення або інше повідомлення твору для публіки; переклад твору на інші мови; та адаптація твору, наприклад перетворення роману на сценарій. Моральні права включають право претендувати на авторство твору (іноді його називають правом батьківства або правом атрибуції); і право заперечувати проти будь-якого спотворення або модифікації твору чи іншої зневажливої дії стосовно твору, яка завдала б шкоди честі або репутації автора (іноді називається правом на цілісність).

Існують винятки із захисту авторських прав, які називають «сумлінним використанням». ВОІВ визначає ці винятки як безкоштовне використання, "яке не несе зобов'язання відшкодувати право власника за використання твору без дозволу". Приклади безкоштовного використання включають цитування із захищеного твору за умови згадування джерела цитати та імені автора та якщо обсяг цитати сумісний із справедливою практикою; використання творів для ілюстрації та навчальних цілей; та використання творів з метою створення новин.

Багато країн визнають поняття сумлінного використання. Ці широкі, загальні обмеження чи винятки дозволяють використовувати твори без дозволу власника, враховуючи такі фактори, як характер та мета використання, у тому числі, чи є вони комерційними цілями; характер використовуваної роботи; обсяг використаної роботи стосовно роботи в цілому; та ймовірний вплив використання на потенційну комерційну цінність твору. У багатьох ліцензійних угодах використання в освітніх цілях підпадає під справедливе використання.

У своєму документі «Розуміння авторського права та суміжних прав» ВОІВ також пояснила «ліцензування»: ліцензування означає, що власник авторських прав зберігає право власності, але уповноважує третю сторону здійснювати певні дії, охоплені економічними правами, як правило, протягом певного періоду часу та з конкретною метою. Наприклад, автор роману може надати видавцю ліцензію на виготовлення та розповсюдження копій роману. У той же час автор може надати продюсеру фільму ліцензію на створення фільму за мотивами роману. Ліцензії можуть бути виключними, якщо право власника не дозволяє жодній іншій стороні здійснювати ліцензовані дії; або не є ексклюзивним, а це означає, що власник права може дозволити іншим здійснювати ті самі ліцензовані акти.

Зазвичай автори погоджуються на ексклюзивну передачу своїх прав видавцям, а постачальники баз даних пропонують користувачам неексклюзивні ліцензії через університети, науково-дослідні установи та бібліотеки на платній основі. Ці ліцензії між видавцями та установами містять умови використання, пов’язані зі змістом. Ліцензійна угода стосується того, кому дозволено отримувати доступ до вмісту, що ви та ваші користувачі можете, а що не можете робити, та обов'язки ліцензіата. Бібліотекарі несуть відповідальність за управління процесом ліцензування та уникають будь-яких порушень авторських прав, поки ліцензійний договір діє в їхніх установах. Бібліотеки надають рекомендації та навчання використанню ресурсів, що дотримуються авторських прав та умов договору, зазначених у їхніх ліцензіях.

Політика ліцензування видавців відрізняється. Загалом, ліцензійний договір між видавцем та бібліотекою / установою є конфіденційним та виключним для конкретної установи. Тому кожна конкретна угода повинна узгоджуватися окремо. Маючи типову ліцензію для установ та бібліотечних консорціумів, відповідні бібліотеки можуть об’єднуватись для отримання кращих угод з видавцями.

Рух Відкритого Доступу додав суттєвих змін у видавничий пейзаж. У новому середовищі видавці можуть дозволити самоархівування вмісту в інституційних сховищах установ авторів. Це дало бібліотекарам нову роль в управлінні правами доступу до статей, що зберігаються, та керівництвом користувачів через політику самоархівування видавців. У цій ситуації між установою та видавцем не існує ліцензійної угоди. Менеджер репозиторію, часто бібліотекар, повинен переконатися, що вміст, розміщений в репозиторії, дотримується політики видавця щодо авторських прав та самоархівування. Більшість таких політик індексується в базі даних SHERPA / RoMEO. Там можна шукати за назвою видавця або за заголовком журналу. Результат покаже, яку версію публікації можна при будь-яких умовах самоархівувати. У цьому контексті препринти означають версію статті перед експертним оглядом; постпринти - це версія статті після рецензування, з внесеними доправками; авторська копія - рецензована, остаточна версія статті; і версія видавця - це створений видавцем PDF-файл.

Сторінка статистики RoMEO показує, що 82% видавців допускають певну форму самостійного зберігання. Кожного видавця та політику журналу щодо самоархівування слід ретельно вивчити, щоб дізнатись деталі.

Віртуальний музей НаУКМА

Цифрова колекція

Репозитарій

Путівник бібліотекою