Пошук наукової інформації

Пошук літератури 

Пошук літератури передбачає з’ясування, як досліджували певну тему у певній  галузі. У більшості випадків пошук - це перегляд публікацій та інформації з певної теми.

Існують різні стратегії пошуку літератури. Яку стратегію пошуку використовувати, в основному, залежить від етапу проведеного дослідження:

Простий пошук - основний пошук

Систематичний пошук - побудова запиту

Пошук за логічним ланцюгом - «снігова куля»

Дослідники зазвичай починають з базового пошуку, за яким слідує більш розширений або систематичний пошук. Після виявлення високо релевантних статей їх можна використовувати для пошуку інших пов’язаних статей, слідуючи за логічним ланцюжком, або як спосіб поліпшити систематичний пошук.

Простий пошук стосується швидкого та першокрокового пошуку Інтернет-ресурсів. Google Scholar, каталог університетської бібліотеки або Wikipedia може бути першим місцем для пошуку інформації. Якщо тема дослідження проста і якщо є необхідність лише у декількох відповідних документах, пошук можна обмежити введенням одного пошукового терміну або фрази, наприклад, "хвороби рослин". Якщо посилання або частина бібліографічного запису доступна, наприклад, назва або журнал, просто введіть цю інформацію в одну з пошукових систем, щоб отримати повну бібліографічну інформацію. Простий пошук також є корисним, коли користувач точно знає, що шукати. У цьому випадку просто введіть пошуковий термін в Google чи Google Академія або в каталог університетської бібліотеки, щоб отримати повний текст публікації.

 Детальніше: Оператори пошуку в Google [Презентація]

Систематичний пошук вимагає більш всебічної стратегії пошуку. Потрібно мати повний огляд усіх доступних інформаційних ресурсів з цього питання. Зазвичай це робиться для складного дослідження, яке має на меті виявити, відібрати та узагальнити всі інші дослідження, опубліковані з певного питання чи теми. Такий пошук складається з ідентифікації елементів пошуку, використання булевих операторів, вдосконалених методів пошуку та побудови запиту. Ключовими поняттями для пошуку повинні бути загальна ідея або основна тема, а пошукові терміни - це ключові слова для опису цих понять і тем.

Пошук за логічним ланцюгом: Ще одна стратегія пошуку, яку слід розглянути, - це слідування за логічним ланцюгом, який також називається «сніговою кулькою». Посилання, перелічені у відповідних публікаціях, приводять читачів до інших відповідних публікацій. Цей тип пошуку дуже корисний для орієнтування на старті проекту, оскільки він швидко допоможе відібрати відповідні публікації. Ці публікації можуть бути використані для пошуку термінів, і знову, пізніше, для перевірки, чи були знайдені всі відповідні документи.