Оцінка інформаційних ресурсів 

Інформаційні ресурси слід оцінювати прискіпливо, особливо в Інтернет. Сьогодні в Інтернет кожен може бути автором, якого в академічному світі називають самовидавцем, і будь-хто може бути джерелом інформації або додати власні погляди до існуючих ресурсів. Визначити достовірні джерела не завжди легко, однак наведені нижче критерії з відповідними вказівками та питаннями можуть допомогти ефективно оцінити інформаційні ресурси.

 

Авторитет

Точність

Об'єктивність

Покриття

Частота використання

Хто автор?

Чи надана інформація ґрунтується на доведених фактах?

Наскільки об'єктивною є інформація?

Чи відповідає охоплена інформація вашим інформаційним потребам?

Коли була опублікована інформація?

Чи належить автор до авторитетного університету чи організації?

Чи публікується вона в академічному рецензованому виданні?

Що ви знаєте про те, хто публікує інформацію?

Розкриття питань є базовим чи всебічним?

Коли останній раз було оновлено веб-сайт?

Яким є авторське освітнє підґрунтя чи досвід?

Чи можете ви знайти, коли інформація востаннє оновлювалась?

Чи містить матеріал політичну, соціальну чи комерційну проблематику?

Чи є на ресурсі посилання (наприклад, "Про нас"), де можна дізнатись детальніше хто і чому висвітлює тему?

Чи важливим є часовий період для ваших інформаційних потреб?

Якою є його (їхня) область знань?

Чи є редактор чи хтось, хто перевіряє / верифікує інформацію?

Чи намагається інформація переконати Вас у чомусь?

Чи відповідає інформація вашій темі?

Чи посилання актуальні і чи вказують вони на існуючі сторінки?

Чи публікувався автор в академічних рецензованих виданнях?

Чи сторінка не містить орфографічних помилок чи інших очевидних проблем?

Наскільки збалансованим є виклад протилежних думок?

Чи є в цьому матеріалі інформація, яку не можна знайти в іншому місці?

 

Чи наведено контактну інформацію автора?

 

Який тон мови, що використовується (гнівний, саркастичний, емоційний, об’єктивний)?

Наскільки поглибленим є висвітлення цього матеріалу?

 

 

Джерела розглядаються як первинні, вторинні та третинні, виходячи з їх оригінальності та близькості до першоджерела. При пошуку інформації важливо визначити джерело походження та диференціювати тип джерела.

Первинні джерела зазвичай є першою формальною появою результатів і вони представляють оригінальну ідею, відкриття або нову інформацію. Вони посилаються на те, де проведено дане дослідження. Вони дозволяють дослідникам максимально наблизитися до оригінальних ідей, подій та досліджень з перших рук. Первинні джерела являють собою оригінальні дослідження. Приклади: інтерв'ю, проаналізовані польові дані, оригінальні експерименти або досліди.

Вторинні джерела - це інтерпретація та оцінка первинних джерел. Вони аналізують, переглядають або узагальнюють інформацію з первинних або інших вторинних джерел. Вторинні джерела часто покладаються на інші вторинні джерела та стандартні дисциплінарні методи для досягнення результатів. Вторинні джерела представляють інтерпретацію або індексацію оригінальних досліджень. Приклад: оглядова стаття, в якій оцінюються теорії та праці інших осіб, наприклад, стаття про вплив забруднення навколишнього середовища.

Третинні джерела складаються з інформації, яка є концентрацією та збіркою даних з первинних та вторинних джерел. Третинні джерела часто надають дані у зручній формі або надають інформацію в контексті, який може допомогти досліднику інтерпретувати інформацію. Вони надають факти та короткі описи ключової інформації, наведені резюме та загальну інформацію. Приклад: енциклопедії, підручники та збірники.

Вибір та використання джерел: Посібник з академічних досліджень для викладання та навчання, створений бібліотеками університету штату Огайо, визначив їх як інформацію з перших, других та третіх рук. Виходячи з цієї типізації, можна навести приклад джерел:

Primary source

(Original, Firsthand Information)

J. K. Rowling’s novel Harry Potter

Secondary Source

(Secondhand Information)

Book review of J. K. Rowling’s novel Harry Potter

Tertiary Source

(Third-hand Information)

Wikipedia page about J. K. Rowling

Для розмежування цих джерел потрібно співвідносити інформацію з контекстом, в якому вона була створена. Це співвідношення між створенням і контекстом допомагає користувачам зрозуміти ширшу картину та критично мислити.

 

Віртуальний музей НаУКМА

Цифрова колекція

Репозитарій

Путівник бібліотекою